Latviešu-krievu, krievu-latviešu vārdnīca
Латышско-русский, русско-латышский словарь


meklēšana · поиск

По-русски

Meklēšanas padomi

Te ir vārdnīca, nevis tulkotājs. Meklēšana tiek veikta pēc ATSEVIŠĶIEM vārdiem, nevis teikumiem vai frāzēm.

Meklējot vārdus, izmantojiet tikai LIETVĀRDUS VIENSKAITLĪ vai DARBĪBAS VĀRDUS NENOTEIKSMĒ. Nepareizie piemēri: "снегири" (pareizi: "снегирь"), "pieteikuma" (pareizi: "pieteikums"), "grimst" (pareizi: "grimt"), "пчелка" (pareizi: "пчела").

Meklēšanai latviešu valodā jūs varat izmantot rakstības vienkāršoto formu bez garumzīmēm vai mīkstinājumiem. Piemērs: vārds "ipasnieks" tiks atrasts kā "īpašnieks", ka arī jebkurš tā fragments (piem., "pasn" => "pašn"). Ja ir šaubas par vārda pareizrakstību vai formu, izmantojiet vārda fragmentu (piem., "снегир", "grim", "pieteik" utt.). Programma automātiski "meģinās" piedāvāt jums pareizo meklēšanas formu, saīsinot neatrasto rezultātu.

Vārdu pareizrakstība attiecas arī uz krievu valodu. Piemēram, vārdi "калибри", "засчисчать" netiks atrasti. Pagaidām sistēma pati par sevi nav mākslīgais korektors.

Krievu valodas vārdi, kas rakstīti latīņu burtiem, sistēmā netiks atrasti.

Pilsētu un valstu nosaukumi, īpašvārdi, saīsinājumi utml. sistēmā pagaidām praktiski nav pieejami.

Rakstiet mums, ja ir piedāvājumi vai labojumi vārdnīcas darbībā!

Поисковые советы

Это словарь, а не переводчик. Поиск производится по ОТДЕЛЬНЫМ словам, а не фразам.

Поиск слов распространяется на слова в ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, если это существительные, или же на глаголы НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ. Некорректные примеры: "снегири" (правильно: "снегирь"), "pieteikuma" (правильно: "pieteikums"), "grimst" (правильно: "grimt"), "пчелка" (правильно: "пчела").

Если вы не уверены в своих знаниях, используйте фрагмент слова (минимум - 2 символа). Например, "снегир", "pieteik", "grim", "пчел". Программа автоматически "попробует" навести вас на существующий фрагмент ненайденного слова, сокращая его и предлагая переход на сокращённую форму.

Несмотря на то, что программа должна воспринимать буквы "е" и "ё" одинаково, возможны исключения. Если искомое слово на русском языке содержит букву "ё", попробуйте в поисковом слове заменить её на "е".

Поиск на латышском языке производится по словам, в которых некорректно или вовсе не заданы знаки долготы или знаки смягчений. Пример: слово "ipasnieks" будет найдено как "īpašnieks", равно как и любой его фрагмент (например, "pasn" => "pašn").

Корректное написание слова относится ко всем записям в словаре. Например, слова "калибри", "засчисчать" найдены не будут, и для них не разработана автозамена. Ну извените.

Поиск русских слов, написанных latinicej, не работает. Используйте клавиатуру на экране в форме поиска для набора кириллических символов, если ваше компьютерное устройство не позволяет это сделать.

Названия городов, государств, имена людей и прочие имена собственные, а также аббревиатуры в системе, за небольшим исключением, пока что отсутствуют.

Мы постоянно работаем над пополнением словаря, учитывая ваши пожелания и предложения!

[X]  [<]
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ [x] АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

a ā b c č d e ē f g ģ h i ī j k ķ l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž


© 2003-2024 vardnica team & ghosts

Kontakti · Обратная связь


Privātuma politika / Конфиденциальность

Vardnica.RU

Top.LV


  ⇑