Latviešu-krievu, krievu-latviešu vārdnīca
Латышско-русский, русско-латышский словарь

meklēšana · поиск

По-русски

Meklēšanas padomi

Meklēšana tiek veikta pēc ATSEVIŠĶIEM vārdiem, nevis teikumiem vai frāzēm. Tā ir vārdnīca, nevis tulkotājs.

Meklējot vārdus, izmantojiet tikai LIETVĀRDUS VIENSKAITLĪ vai DARBĪBAS VĀRDUS NENOTEIKSMĒ. Nepareizie piemēri: "снегири" (pareizi: "снегирь"), "pieteikuma" (pareizi: "pieteikums"), "grimst" (pareizi: "grimt"), "пчелка" (pareizi: "пчела"). Ja ir šaubas par vārda pareizrakstību vai formu, izmantojiet vārda fragmentu (piem., "снегир", "grim", "pieteik" utt.).

Meklēšanai latviešu valodā izmantojiet visas garumzīmes un mīkstinājumus tur, kur tiem jābūt. Piemērs: vārds "ipasnieks" netiks atrasts, bet tiks atrasts vārds "īpašnieks", ka arī jebkurš tā fragments (piem., "pašn"). Ja ir šaubas par vārda pareizrakstību vai formu, izmantojiet vārda fragmentu.

Vārdu pareizrakstība attiecas arī uz krievu valodu. Piemēram, vārdi "калибри", "засчисчать" netiks atrasti. Sistēma pati par sevi nav mākslīgais intelekts, un nedomā lietotāja vietā.

Krievu valodas vārdi, kas rakstīti latīņu burtiem, sistēmā netiks atrasti.

Pilsētu un valstu nosaukumi, īpašvārdi, saīsinājumi utml. sistēmā praktiski nav pieejami (pagaidām).

Поисковые советы

Поиск производится по ОТДЕЛЬНЫМ словам, а не фразам. Это словарь, а не переводчик.

Поиск слов распространяется на слова в ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, если это существительные, или же на глаголы НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ. Некорректные примеры: "снегири" (правильно: "снегирь"), "pieteikuma" (правильно: "pieteikums"), "grimst" (правильно: "grimt"), "пчелка" (правильно: "пчела").

Если вы не уверены в своих знаниях, используйте фрагмент слова. Например, "снегир", "pieteik", "grim", "пчел". Если искомое слово на русском языке содержит букву "ё", попробуйте в поисковом слове заменить её на "е".

Поиск на латышском языке не производится по словам, в которых некорректно или вовсе не заданы знаки долготы, смягчения там, где они должны быть. Пример: слово "ipasnieks" найдено не будет, но будет найдено слово "īpašnieks", равно как и любой его фрагмент (например, "pašn"). Если вы сомневаетесь в правописании слова, то используйте поиск по фрагменту.

Корректное написание слова относится и к русскому языку. Например, слова "калибри", "засчисчать" найдены не будут - наша система не представляет собой искусственный интеллект и не может думать вместо преподавателя русского языка, а особенно - его ученика.

Поиск русских слов, написанных latinicej, не работает.

Названия городов, государств, имена людей и прочие имена собственные, а также аббревиатуры в системе практически отсутствуют (пока).

[X]  [<]
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž [x] А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

a ā b c č d e ē f g ģ h i ī j k ķ l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž


© 2003-2018 vardnica team & ghosts
Coming Soon...